Vergi Gecikme Faizi Hesaplama

Gecikme faizini öğrenmek istediğiniz vergi borcunun vade tarihini, ödeme yapacağınız tarihi ve borç tutarını aşağıdaki hesaplama aracına girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Vergi Gecikme Faizi Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. Örn. 12675,50
  2.   
  3.   
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Vergi gecikme faizi nedir?

Tutarı belli olmayan, resen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergiler üzerine hesaplanan bir faizdir. Bir başka deyişle mükellefin beyan etmediği vergiler devlet tarafından istendiğinde, beyan edilmesi gereken dönemle devlet tarafından istendiği dönem arasında enflasyona karşı aşınmayı önleyecek bir oranda ilgili borcun arttırılmasıdır.

Hangi tür borçlara uygulanır?

Uygulama esasları Vergi Usül Kanunu ile düzenlenmiştir. Mükellefin eksik beyanına dayanan tüm vergilere uygulanabilmektedir.

Vergi gecikme faizi nasıl hesaplanır?

Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilerde normal vade tarihinden son tarhiyatın yapılığı tahakkuk tarihine kadar, dava konusu yapılıp da ödenmeyen vergilere normal vade tarihinden yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar hesaplanmaktadır. Uzlaşılanlarda ise, normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar hesaplanır. Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Faizin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmamaktadır.